Xóm ơi là xóm có cô
Tôi ơi là kẻ cứ mơ cô hoài
Nhiều năm lén ngắm trang đài
Mặt thơm tình ái giấc dài đam mê
Cô đi ngang ngõ lại về
Mỗi lần tha thướt ủ ê hồn này
Không là chai rượu mà say
Không là mật chín mà lay cung lòng
Cô ơi, tôi chết phập phồng
Từ cô ghé lại làm nồng nhà tôi.


TP. Hồ Chí Minh, 2004