15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/06/2021 11:05, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:42

1. Đức Chúa Trời của con ơi, lưỡi kẻ gian ác gièm pha, quanh co, mưu mẹo!
Con một thân mà có Chúa cạnh mình, dâng lời ca tiếng hát, xoá lòng tham, mưu ác, ý định không hay.
Lưỡi ác độc nhất kéo dài lê thê muôn xứ,
Lời khôn ngoan hiền hậu đơn sơn và mộc mạc mọi nhà.
Ngài dự định ý Ngài
Lưỡi ác toan ý chúng.
Lòng chúng tính trường sanh bất tử bằng cái ác của mình,
Thiên Chúa thấy và dập tan mọi âm mưu khiến chúng chết đi.
5. Lưỡi xu nịnh, kết bè phái, kết mưu gian,
Lời chân lý Chúa xoá tiêu đi mọi thứ.
Hỡi, kẻ giả làm mưu chước hại nhau!
Mi không sợ mắt Đức Giê-hô-va toàn tại.
Hỡi, kẻ tham lam và lòng bằng gỗ đá!
Mi không kinh hãi gươm của Chúa sáng loà sắc bén.
Sao lòng mi xây núi gian ác ngút ngàn?
Chúa sẽ đến và huỷ diệt tan tành.
Mặt kiêu ngạo và lòng phách lối hơn xưa,
Chúa sẽ đốn gãy cây tự đắc.
10. Các đường mi bằng dòi bọ gian manh,
Chúa sẽ đốt bằng lửa diêm xanh cháy bừng.
Miệng dối trá, lọc lừa gieo bao điều đau đớn,
Chuốc điêu tàn, gánh nỗi hình phạt đời đời.
Lưỡi người khôn hiền dịu, gây dựng cho nhau,
Lưỡi người dại ùa vào sự dữ, gây bất hoà.
Mắt kẻ ác nhìn, tìm bao mưu mô chước quỷ,
Lòng người hiền dâng Chúa quản cai.
Lưỡi rình rập là loài sư tử,
Miệng ác ôn lớn tiếng như trống vô hồn.
15. Nào thoát khỏi lưới Chúa giăng tứ phía,
Như cào cào bị bao vây và đem đốt bỏ bốn phương.
Kẻ ác nghĩ Chúa sẽ quên việc mình làm,
Song Ngài nhớ và trả hơn bội phần chúng gieo rắc.
Sự độc ác nuôi lên bằng độc ác,
Của trò ma quỷ, của Sa-tan lường gạt đắng cay.
Nanh khốn nạn cắn sâu vào đầu người yếu đuối,
Vuốt sắc nhọn cào cấu hại người càng mạnh mẽ.
Chúa đến bẻ nanh, chém vuốt làm tê liệt lũ ma vương,
Con sẽ nằm yên trong lòng Ngài, nghe lời Kinh Thánh.
20. Ngài đứng dậy thì xong mọi kẻ ác,
Chúa ra tay thì ắt chẳng gì còn.
Nên đường tối cứ co vào bóng tối, trong từng ngõ ngách,
Mà lối Ngài vinh hiển sáng láng mọi nơi.
Ngài chém vỡ đầu ma quỷ, bẻ tay chân kẻ ác ngông cuồng,
Chúa ném xa vào hố lửa đời đời, muôn trùng tên khóc lóc, nghiến răng.
Tay công nghĩa Chúa dấy lên cho kẻ nào cự địch,
Cũng làm ơn cho người kính sợ, con cháu hưởng phước hạnh đời đời.
Ôi, thánh sử đã chép, chớ khinh dể Đức Chúa Trời!
Loài man rợ phải trả giá mình gieo trên thế giới.
25. Chẳng có hang nào cho bọn bay trốn cả,
Vì lửa chỉ ra và đốt sạch hết bợn nhơ, hung tàn,
Chúa sẽ đến, Đấng Ngôi Hai sẽ đến,
Cưỡi ngựa trắng và thanh gươm sáng chói.
Muôn trùng thiên binh, thiên sứ theo Ngài cùng trừng phạt,
Những kẻ nào gian ác, những kẻ theo kế Sa-tan.
Chúa là Vua trên hoàn vũ uy phong, hào quang sáng rực cả bầu trời,
Mọi kẻ nghịch phải thua dài chết thành rơm rạ.
Đường chúng bay, không thể giấu được Ngài,
Rồi ánh sáng sẽ là chân lý trường tồn.
30. Bóng tối tăm mãi là tăm tối,
Chúa toàn năng tuyệt vời trên tất cả, sáng đời đời.
Ngợi khen Chúa, Đấng giúp con đánh quân thù bội nghịch,
Khá khen Ngài danh Chúa vẫn y nguyên.
Lưỡi kẻ ác sẽ không còn lưỡi nữa,
Mà cháy đời đời trong cõi vĩnh hình.


Cái Bè, Tiền Giang, 2021