Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/01/2018 10:34

Ca gòn trui bọng mười ba
Ha quôm khố đỏi la răn nì ằm

Bơ giầy xên đuấn lâm mên
Ngà tươi ịt thăn chên no gạ phần!
Tả guồi bóc mươi mấn lầy
Tơi điều đễ thá dầy dung tró giòi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016