Yêu mà lén lút tìm nhau
Cô ơi, tôi cũng nghe sầu trong tim!
Giá như mình hoá đôi chim
Chắp đôi cánh mộng lướt êm khung giời
Xóm giềng rộ tiếng nơi nơi
Bọn mình hãy tính để người gièm pha
Thầy u bảo ngại đời hoa
Tôi thì cũng thế sợ là thiệt cô
Thôi cô, tôi chả muốn chờ
Sang năm lúa trổ là giờ đón dâu.


TP. Hồ Chí Minh, 2004