Tình ta – đôi lá môi
Anh lá trên và em lá dưới
Cũng một màu son cho đến héo vàng
Và khi bão đời tách ra một chiếc lá
Nghĩa là chả thể thành môi

Em yêu ơi, lúc nghèo lá nói lời ngọt dịu
Sao ngồi trên ngai sang giàu lá cộc lốc đổi thay?

Ôi, đôi lá tuổi xanh bay đời rất vội!
Một ngả tiêu điều, một ngả uống hân hoan

Ta xếp thật nhiều trang cay đắng lên men
Bất tận khổ nghĩa tình chồng vợ
Đồng tim hoang tàn nứt nẻ đất tâm tư.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016