Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/12/2019 10:04

Sương khuya phủ bóng gió hồn tôi
Nửa ảnh hình bay mộng có đôi
Với nửa em xuân vầng trăng nõn
Không ngờ đứng dậy khuất hoa rồi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019