Tình yêu – sợi chỉ luồn qua cửa
Khắc khoải, vui say cũng chẳng vừa
Tuổi tác không làm ta bỏ cuộc
Đua hoài, tối đến lại sớm trưa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016