Trăng không có sóng
Em mơ làm chi!
Vườn không có hoa
Anh đợi làm gì!

Chim tình có đôi
Đừng bắt ta lẻ!
Ca sĩ ve sầu
Bên lá vàng hoe.


Cái Bè, Tiền Giang 2016