Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 09:16

Chưa nằm thưởng thức đoá hồng trăng
Giọt thắm sương rơi phủ chị Hằng
Trận địa sa trường khêu khói giặc
Một trời than khóc ngập giá băng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017