Giọt mưa là huyết lòng anh rơi xuống
Gõ trên thềm hoang lạnh trái tim đau
Dáng hoa hồng em mọc khắp nhân gian
Buồn băng tuyết mắt chai nỗi dãi dầu

Không gặp trăng xưa chỉ là lẫn trốn
Máu cuồng rên thúc giục sống như mơ
Trời lạnh tâm tư biển đời gào thét
Tình say sưa rên rỉ chốn mong chờ.


2014