Xuân đi lặng lẽ
Bèo trôi bềnh bềnh
Mùa hoa lênh đênh
Cuộc đời cứ thế

Em - một nụ hồng
Em nở nụ hoa
Thời gian là trống
Gõ giờ hôm qua

Xin em hãy đẹp
Nhưng đừng hững hờ
Làm hoa khô ép
Khóc niềm bơ vơ.


Cái Bè, Tiền Giang, 2011