Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/04/2016 15:08

Hoa đâu biết gió vô tình
Một ngày thổi phắt quên hình bóng em.


2000