Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:05

Máu hồn đã chảy đến không gian
Muốn nhập tình nhân giọt mật gần
Trộn nốt tâm tình hai thứ mộng
Làm hình biển cả dợn miên man.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017