Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/04/2016 17:05

Hai cây cột điện gần nhau
Cùng chung soi bóng đêm thâu lạnh lùng
Em như trăng bạc ngại ngùng
Anh như sương sớm trùng phùng buổi mai.


2000