15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/06/2021 14:21, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:35

1. Ha-lê-lu-gia! Chúa Cha – Đấng toàn năng,
Ngài vinh hiển thay, trải bao đời vẫn không suy tàn.
Ngợi khen Giê-xu giáng sinh để cứu người,
Ngài mang khổ hình và tuôn huyết chuộc tội nhân.
Tình yêu của Ngài lớn lao, rộng biết bao, chết thay vì con,
Ngài đưa thân gánh tội đây.
Từ khi có Ngài, đớn đau hoá mùa xuân, lòng ca hát vang,
Chúa quan phòng, ôi tháng ngày!

5. Chúa mãi mãi sống với chúng con, ơn Cha bao phủ đầy,
Rọi soi lối con qua đời lắm điêu tàn!
Chúa giải cứu tất cả, xoá tan bao nỗi sầu tư,
Ý Cha được nên, quên những ngày ly tán.

Thần Linh chúa ơi, phước Cha đã trào tuôn,
Ngài che phủ con, cánh Cha dài sâu vô cùng!
Ngài chăm kẻ hèn, chén con luôn hứng đầy,
Nguyện con hiến dâng, cả linh hồn mãi tận trung!


(Bài thơ thứ 21 được Phan Quốc Vũ phổ nhạc để ca ngợi Chúa)
Cái Bè, Tiền Giang, 2021