Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/12/2016 20:26

hồn đuổi linh
chạy

linh đuổi hồn
bay

một Satan đến
đánh

Đức Chúa Trời
thắng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016