Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 18:59

Tình tan mật ngọt cuối mùa đông
Vách đá đời anh cũng chết lòng
Bão trút lời than như xé xác
Hồn lìa một nửa kiếp long đong.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017