Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/08/2017 22:31

Học trò không biết hạ mình
Đừng mong học giỏi có tình có ơn
Tấm lòng hay muốn giành hơn
Miệng môi lẻo mép giận hờn khó theo
Mắt lươn là thứ trèo đèo
Một ngày phản bạn khi nghèo lánh xa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017