Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/12/2019 19:00

Hạt nhớ dài thương theo tiếng gõ
Trong nhà vách cũ khát em yêu
Nhìn ra tối xẩm mùa ly biệt
Trút xuống đời tôi chết những chiều.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019