Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:39

Đừng vì tư lợi riêng mình
Bưng tai, bịt mắt vô tình với nhau
Hãy nhờ Đấng Christ làm đầu
Yêu thương, tha thứ trước sau vẹn vầy
Làm gương soi sáng hằng ngày
Việc ăn, việc nói ắp đầy tình thương
Tóc tai, quần áo tỏ tường
Người con của Chúa, phải thường quan tâm
Người mới tin Chúa sẽ nhầm
Khi anh em nhỡ lạc lầm lời trao
Ô hay là kẻ sang giàu
Hãy thương kẻ khó qua cầu thở than!
Đừng vì mình đã bình an
Quên bao nhiêu kẻ gian nan cuộc đời!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019