Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:50

Ở cung tơ lòng mơ tuyệt diệu
Hoa bướm đan nhau kết thật gần
Anh cũng thèm trăng rung ý nhạc
Mỗi lần say sóng hát ái ân.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017