Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/04/2016 15:13

Giọt mưa, giọt trước giọt sau
Giọt nào em tránh đớn đau hơn nhiều.


2000