Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2016 14:44

Gối mền để lạnh thân anh
Chiếu giường chán quá chờ tình em qua.


2000