Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 17:38

Gọi nhau xem quả đầu xuân
Quả đôi như thế, ta cần gần nhau
Khi nào cha mẹ gật đầu
Anh mang sính lễ rước dâu về nhà.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018