Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/02/2018 06:09

Gặp anh muốn lấy làm chồng
Ngại người chê vụng nên không tỏ tình
Thế rồi qua buổi bình minh
Anh đi xa mãi chúng mình mất nhau
Giá như hồi ấy nhịp cầu
Em liều bắc đại chả sầu trái ngang.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018