Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:45

Gái xuân đỏng đảnh càng xuân
Tâm hồn dễ chịu đôi chân nghịch chàng
Nhưng lòng e cái dở dang
Nên thôi em sẽ chịu mang chữ tình
Người ta thường nói hoa trinh
Phất mùi đến thế giận mình được sao?


2000