Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2016 14:45

Em là hạt gạo trên sàng
Đừng lo ai cướp mất chàng đi đâu!


2000