Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 23/08/2017 15:53

Em khoe hoa vẫn còn trinh
Mùa thu ngang ngõ tỏ mình là ai
Thế là phơi cả đời mai
Cánh lìa từng cánh nhạt phai dối gì?
Môi quen loanh quanh điều chi
Em ơi, chân thật có gì phải che?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017