15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/12/2019 17:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 21/12/2019 18:09

你爱我吗?

亲爱的!
你爱我吗?
我好爱你
我不是很幸福!
你来我家吗?
我的房间没有你
我的地方
几个月前
时间过去了
我读了几本书?
我不知道
因为我的灵魂只有你
我有多少钱,我不记得了?
你在我里面有几张照片?
你为什么变成这么多形状?
多少我?
这是谁的灵魂?
这地方在哪?
够奇怪的!我的经历如何?
我有什么感觉?
这么多问题
我以什么为生?小憩
行走
悲伤和快乐的事情很快就会到来
但可悲的留长
诗歌飞入我的灵魂
雨落,雨落
思考越来越奇怪
没有你在我身边
生活没有意义
给我一些甜味!
生命不会绝望,亲爱的!

 

Dịch nghĩa

Em yêu dấu của anh ơi!
Em có yêu anh không nào?
Anh yêu em thật nhiều lắm
Em có đến nhà anh không em?
Căn phòng của anh thì không có em ở đó
Chỗ của anh
Một vài tháng rồi
Thời gian thì đang trôi qua
Anh đã và đang đọc bao nhiêu sách rồi?
Anh cũng không biết nữa
Bởi vì linh hồn của anh thì chỉ có em
Anh có bao nhiêu tiền, anh cũng không nhớ nữa?
Bao nhiêu hình ảnh em ở trong anh?
Sao em biến ra thành nhiều hình ảnh như thế?
Bao nhiêu anh nữa?
Đây là linh hồn của ai?
Nơi này là nơi đâu?
Rất lạ lẫm! Sự từng trải trong anh như hế nào?
Anh cảm nghĩ như thế nào?
Nhiêu câu hỏi quá đi
Anh làm gì cho cuộc sống của anh đây?
Ăn
Uống
Ngủ
Nghỉ
Đi đứng
Những điều buồn bã và hạnh phúc sẽ đến sớm
Nhưng nỗi buồn sẽ ở lại lâu hơn
Thơ đang bay vào linh hồn anh trắng xoá
Mưa rơi, mưa rơi
Càng nghĩ thềm thì càng thấy lạ
Chẳng có em bên cuộc đời của anh
Cuộc sống này thì vô nghĩa
Xin cho anh chút ít ngọt ngào!
Đời sẽ không hề tuyệt vọng em yêu dấu ơi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Do you love me?

Oh my darling!
Do you love me?
I love you so much
I’m not very happy!
Do you come to my house?
My room without you
My place
Some months ago
Time has been passing
How many books have I read?
I do not know
Because my soul is only you
How much money do I have, I don’t remember?
How many images do you have in me?
Why do you become so many shapes?
How much me?
Whose soul is this?
Where is this place?
Strange enough! How was my experience?
How do I feel?
So many questions
What do I do for my life?
Eat
Drink
Sleep
Rest
Walk
Sad and happy things will come soon
But sadness will stay longer
Poetry flying into my whitish soul
Falling rain, falling rain
The more thinking, the more strange
Without you by my side
Life is meaningless
Give me some sweetness!
Life will be hopeless, my darling!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Em yêu ơi!
Em có yêu anh không?
Anh yêu em quá rồi
Anh không hạnh phúc lắm!
Em có đến nhà anh không?
Chỗ phòng của anh không có em
Chỗ của anh
Mấy tháng rồi
Thời gian trôi qua
Anh đọc mấy quyển sách rồi?
Anh không biết nữa
Vì tâm hồn anh chỉ có em mà thôi
Anh có bao nhiêu tiền, anh không nhớ nữa
Có bao nhiêu hình ảnh em trong anh?
Sao em biến ra muôn hình vậy?
Bao nhiêu là anh?
Đây là linh hồn của ai vậy?
Đây là chốn nào vậy?
Lạ lùng thay! Anh trải nghiệm thế nào?
Những cảm nghĩ anh như thế?
Nhiều câu hỏi quá
Anh làm gì cho cuộc sống của anh?
Ăn
Uống
Ngủ
Nghỉ
Đi đứng
Những việc buồn và vui vội đến
Nhưng buồn ở lại lâu
Thơ bay vào hồn anh bạc phếch
Mưa rơi rơi, mưa rơi rơi
Nghĩ thêm càng thấy lạ
Không có em bên cạnh anh
Cuộc đời là vô nghĩa
Hãy cho anh chút ngọt ngào!
Đời sẽ không tuyệt vọng, em ơi!

15.00
Trả lời