Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/08/2017 15:38

Em ơi, mặt ấy mặt gì
Sao như mặt trắng bạc đi rất nhiều?
Ngày xưa thường nói lời yêu
Nói nhiều như thế đủ điều với nhau
Giờ đây đôi đũa chia đau
Một thân một chiếc nghe sầu thấm gan.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017