Em đến Hội Cư còn thi sĩ
Trơ cái gan mình đọ gió trăng
Xin em đừng nói trăng mộng mị
Mà hãy vì tôi khoe dáng Hằng!

Mùa thu thành cúc hoạ mi đưa
Hương thừa còn lại với sầu mưa
Có hương nào của cô em gái?
Là áo thư sinh mới thật vừa!

Bướm ong làm việc đời ong bướm
Ta của tình ta men sớm hôm
Em ơi, đừng để mây tan vỡ!
Vì gió hè sau sẽ gió nồm

Một năm thật khẽ lên mười sáu
Em đi lá sẽ vàng thêm màu
Có còn một kẻ tương tư chín
Mà rụng xuống đường tim mưa ngâu

Hai mùa lợn cợn ở hồn tôi
Đều trút cơn mê rất sầu rồi
Em ơi, đừng khép lòng trinh nữ;
Tôi sẽ đem tình ta bén đôi!


Cái Bè, Tiền Giang, 1994