Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/12/2016 11:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/12/2016 11:47

Đức Chúa Trời vinh hiển, quyền uy cao trọng ơi, kẻ thù nghịch tôi hãm hại tôi nghĩa là chống lại Ngài, chống lại điều sự thật, vì Ngài bảo vệ tôi, Ngài bảo vệ những ai tuân theo chân lí Ngài!
Kẻ đại ác nào dám múa may kiếp bé nhỏ như kiến vào đôi mắt Ngài, Ngài sẽ huỷ diệt, nhưng Ngài thật nhơn từ sau bao lần chúng lưu manh càn quấy
Ngai của Ngài bền vững, chân của Ngài thật vững vàng và quyền phép Ngài vô song đi qua cả hoàn cầu
Biển cúi đầu khi Giê-xu phán một lời
Ma quỉ phải nhập vào đàn lợn khi Ngài phán
Satan sợ hãi Ngài run lẩy bẩy
Đấy, đấy chính là quyền năng Ngài, vậy thì tại sao ta thấp bé, mà ngu xuẩn đến độ phải lìa xa Ngài và không nhờ cậy Ngài?
Xin tha tội chúng tôi, con loài người chưa từng được thấy Ngài bằng mắt, nếu chúng tôi diện kiến Ngài, ắt chúng tôi phải chết vì sự uy nghi cả thể, hào quang sáng chói của Ngài, Ngài là Đấng không chấp nhận tội lỗi mà chúng tôi lại ô dơ
Ôi, Ngài ôi, tôi vui mừng vì Ngài vẫn tới lui nhà tôi và đường tôi đi, bốn thiên sứ Ngài vẫn bảo vệ tôi khi tôi cầu xin sự bảo vệ Ngài vẫn đáp lời!
Những kẻ kém đức tin thì chả tin Ngài, xin hãy tha cho họ!
Họ lo lắng mai này ăn gì và uống gì, rồi mai nữa ai sẽ lo, lo quá hạn sống của một kiếp người
Nhưng Ngài vẫn thương vì Ngài biết tất cả, an tâm tất cả, quyền phép trên tất cả hoàn cầu, Ngài chả thiếu thốn gì!
Ôi, chúng tôi còn thiếu thốn, còn nghèo, còn kém đức tin, rồi Ngài sẽ cho dư dật, giàu có để giúp người nghèo, có đức tin mạnh mẽ!
Thế gian bội ơn và có thể cho tôi là kẻ khùng điên ngu muội, nói nhảm và viết nhảm về Ngài nhưng duy chỉ Ngài mới biết rõ tôi đang đi theo Ngài và nương theo ánh đuốc chân lí của Ngài
Hỡi, Đức Thánh Linh là vị giáo sư đại tài hãy dạy tôi thêm kiến thức về Chúa, hãy ban thêm cho tôi thông minh để vượt qua cuộc đời ô trọc!
Ôi, chân lí bất di bất dịch của Ngài: cây mọc lên mà không thể đưa bộ rễ lên trời!
Chúng tôi không châm rễ hồn mình vào Ngài thì cứ phải chết, Ngài ôi!
Thì giờ bình an tôi chả tìm lời Ngài để nghiền ngẫm và làm theo
Thì giờ đại nạn đến lời Ngài chả có để an ủi tôi, tôi mà sống như vậy thì thật là vô phúc!
Xin cha Ngài đừng cho con vẹt trong não tôi và nói vanh vách những gì đọc được mà chả ứng dụng tốt vào đời sống mình!
Xin hãy trừng phạt tôi và ban thưởng cho tôi theo lẽ công bằng Ngài!
Khi tôi không còn phạm tội với Ngài nữa thì nhất định tôi là người mới trong Ngài, lúc này quyền năng Ngài có thể ban cho tôi và sự khôn ngoan Ngài cũng ban cho tôi
Ha-lê-lu-gia! Đấng Trung Bảo ở cùng tôi, Giê-xu thương xót và chữa bệnh cho tôi thì tật bệnh nào dám léo hánh!
Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời tôi ơi, hãy vào nhà tôi ở lại ăn cơm cùng tôi, tôi tạ ơn Ngài vì những đồ ăn hằng ngày, tạ ơn Ngài vì Lời Ngài mầu nhiệm quá biết bao!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016