Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:25

Duyên chìm duyên nổi khuôn trăng
Nhờ Trời mới được khoe khoang làm gì.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018