Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/02/2018 09:26

Dầu thơm mở nắp rồi anh
Chúng mình hai đứa tươi xanh tháng ngày.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018