Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 09:29

Rẽ ngả tình yêu nham thạch chảy
Đan dần mộng mị tuổi trăng sao
Một gánh chung tình và trái chín
Chèo qua biển khát dậy tuôn trào.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017