25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/06/2021 15:32, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:43

1. Đức Chúa Trời yêu dấu ơi, con được Ngài kể là công bình,
Vẫn còn thiếu sót, tánh xác thịt cứ tồn tại trong con mà tâm trí con muốn loại trừ nó.
Con rõ Chúa không chấp nhận kẻ bất công, kẻ bè cánh và làm đốn gãy cây tùng,
Ngài biết con cũng không ưa kẻ giả nguỵ, kẻ mưu lợi riêng và lăm le bắt nạt kẻ thế cô.
Hễ ai làm trọn là kẻ biết luật công bình và ứng xử công bình với Ngài,
Thì Ngài sẽ trọng dụng, làm cho mới lên điều thạnh vượng cùng được sống an nhiên trong lòng.
Như ánh sáng không thể nào dung bóng tối,
Hay cũng giống lân tinh cháy toả đêm đen.
5. Lẽ gì đâu người ta thích nói chơi, bỡn cợt, tầm phào?
Mà xa lánh điều ca tụng Ngài và lãng quên người nghĩa.
Lòng con ủ ê như bãi đất dài trống vắng,
Vì hễ dâng Chúa một điều là muôn điều đau đớn phủ vây rộn cả.
Người công nghĩa, càng làm điều công nghĩa là điều Cha muốn,
Song kẻ bất công, cứ làm việc sai trật là điều Sa-tan cần.
Phải chăng kẻ thù nghịch con cứ mạnh mẽ trong đường gian dối?
Còn người hiền là bị hạ gục thảm thê với lưỡi thật thà.
Xin chớ lìa xa con, hỡi Đấng công bình, chính trực!
Nài xin Cha tỏ ra điều lẽ phải và xô đuổi kẻ gian ác, bất minh.
10. Bọn chúng con như lũ trẻ ham chơi, chưa chuẩn mực làm người thánh thiện,
Nguyện hồng ân Cha thêm dầu đốt cháy mỗi người để nên gương mẫu!
Hỡi, Đức Chúa Trời của con ơi, con sẽ hát nhiều thánh ca hùng hồn mạnh mẽ,
Ồ, Cha yêu, Ngài sẽ tỏ ý Ngài nghiêm minh, uy dũng!
Đường của đời thênh thang, đường con rất hẹp,
Lối của Cha vĩ đại, lối của con bé nhỏ thật dài.
Không còn biết nơi nào ngâm thánh thi khen ngợi Chúa,
Hay bặt rồi từng trái tim rụng vỡ với danh Cha?
Ôi, con tiếc cho lòng người điêu ngoa, gian xảo,
Mà làm Cha gớm ghiếc xa lìa.
15. Từ đó, Thần Thánh Linh không đáp đậu,
Nên giờ, thánh ý Ngài chưa nhậm ban dầu trên họ, con chẳng giống chim tung bay.
Dầu con được kể là công bình cũng là con chiên bé bỏng, vật dụng nhỏ nhoi,
Không xứng đáng, không ra chi, chưa đủ cách đáp đền, là người con nhỏ thó, ý nghĩ đơn sơ.
Xin mở mắt thuộc linh con và làm con thấy ý định và Thiên Đàng tuyệt diệu của Ngài!
Chớ để con đui mù tâm hồn và thể xác, gây đời buồn không biết Chúa là ai, chưa thấu điều vĩ đại của Cha.
Chúa muốn con làm nhân,
Ngài kỳ vọng con có nghĩa.
Cha cần con có trí,
Ngài lại cần con có tín.
20. Và lập trường khi đi bên cạnh Chúa công bình,
Không như kẻ xuôi theo chiều gió lạc đong đưa, bất công.
Kẻ cừu địch con không mừng rỡ khi Ngài ra tay cứu giúp con,
Chúng ghét cay ghét đắng kẻ thuộc về Ngài, và manh tâm tìm cách qua mặt Chúa.
Nhưng Chúa ơi, chúng có tài chi qua bảy mắt Ngài là Đấng toàn tri?
Phải, chúng sẽ bị đánh bại chạy dài và tan tác, vì động đến Đức Chúa Trời, khinh miệt kẻ hầu việc Ngài, hỡi Chúa toàn năng!
Ngài đã xem xét, đứng cạnh bên họ, mà họ không thấy,
Con nguyện cầu tay Chúa nghiêng về lẽ phải và dập tắt bọn gian tham, thối nát, hung tàn, cho họ biết.
Nhưng trước tiên, xin Ngài tha thứ họ theo ý Ngài,
Nếu họ phản lại, xin Cha cứ trút cơn thạnh nộ!
25. Đường người hiền và kẻ ác khác nhau,
Mưu kẻ dữ không giống người hiền, hoàn toàn xa lắc!
Rồi chung cuộc Chúa phân hạng loại,
Như người chủ phân châu ngọc mới chế tác thành.
Vì thế, hỡi kẻ sống bằng tấm lòng gian ác,
Hãy ăn năn, còn kịp quay về mà mới lên lòng từ thiện.
Chúa nhân từ nhưng không phải để miệt khinh,
Ngài chờ đợi nhưng Ngài có giới hạn, chớ giương oai như kẻ quá sang giàu!
Dẫu lắm tiền mà lòng cặn bã hôi tanh,
Thì Chúa vẫn đốt và xa lìa, vì Ngài là hương thơm thánh khiết.


Cái Bè, Tiền Giang, 2021