Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 11:17

Chớ tưởng đời ngươi sáng tựa đèn!
Ngờ đâu lửa tắt chẳng ai quen
Khoe khoang bắt bướm người rõ tuổi
Múa mép lùa hoa kẻ biết tên
Đời ếch phồng lên hồn xin nhớ
Phận chim gục xuống trí đừng quên!
Kìa tên gian ác trong tim đó
Chớ tưởng đời ngươi sáng tựa đèn!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019