Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:52

Chưa gì đã nói lạ xa
Chưa quen ông cụ nói bà khó khăn.


2000