Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:52

Chưa gì đã nói lạ xa
Chưa quen ông cụ nói bà khó khăn.


2000