Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:05

Chân đi mắt thấy ghi lòng
Học khôn học dại để không thua người.


Cái Bè, TIền Giang, 2018