Trăng khẽ nương nép mình đồi nhỏ
Chờ đợi tình nhân say cái trinh
Làn gió hương châu khẽ lay lá
Sương đêm về đọng môi vàng xinh
Ta và nàng mộng tơ khuya khoắt
Dạo bước không gian rợp bóng hình
Mong mãi sẽ là chàng dũng sĩ
Giương cung lòng đợi đến bình minh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018