25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 21:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 21:38

Đức Chúa Trời ơi, người dân Việt Nam còn ít biết về Ngài, còn nhầm Chúa Giê-xu sinh ra giáo phái khác!
Hãy nhìn trọn vẹn cả bộ kinh thánh từ Cựu Ước và Tân Ước, nghĩa là giao ước cũ và giao ước mới của Chúa
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-xu là Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Cả Ba Ngôi là Một, hiệp một duy nhất, duy chỉ Ngài
Những khối óc chưa đủ tầm về Ngài sẽ viết nhầm và nghĩ nhầm về Ngài nhưng Ngài vẫn tha tội
Chúa Giê-xu tiếp nối công trình của Thượng Đế là Đức Chúa Trời để cứu nhân loại
Hãy học một điều duy nhất là Chúa, chính Đấng công bình, vô tội mà chết thay con loài người thì đã đủ!
Hơn là ta tin một cách hư không vào con người phải chết
Chúng tôi từng biết các giáo chủ đều phải chết. Ôi, chúng tôi không tin họ cứu được chúng tôi, đấy là lẽ hiển nhiên và phải lẽ!
Có lẽ nào các nhà tri thức, các nhà khoa học đi hoài, đi tìm hoài và rồi cũng phải tìm ra dấu chân của Ngài
Một kinh thánh đáng tin cậy đã đủ, một quyển sách của người Tin Lành trên thế giới đã đủ
Nhẽ nào họ đang đi lạc nơi nao?
Xin Cha tha thứ tội cho họ! Họ chưa biết, lòng bị Satan che mù đi là điều rất tội nghiệp!
Ha-lê-lu-gia! Tại sao các bệnh viện phải có hình thập tự giá? Và tại sao các nhà thờ người Tin Lành phải có thập tự giá?
Chao ôi, tại sao năm nhất được tính từ mốc Chúa Giê-xu sinh ra đời?
Trước Chúa Giê-xu và sau Chúa Giê-xu
Nhẽ nào chúng tôi đang chìm vào mê muội nữa ư khi mà mọi con dân đang biết trân trọng linh hồn của họ
Họ đang bắt đầu suy nghĩ về Chúa tái lâm
Nếu tôi tin Ngài, theo Ngài mà Ngài chả tái lâm thì coi như tôi mất trắng tay
Nhưng không, các sự việc xảy ra thời sau rốt này đều ứng nghiệm trong kinh thánh chép
Hãy tìm cầu Chúa khi biết rõ ràng về Ngài, còn không, một lời ta nói ra, viết ra chả đúng sự thật thì chuốc thêm tội cùng Chúa!
Hỡi, Đấng thành tín, Ngài sẽ làm thành việc Ngài đến bao giờ? Và Ngài sẽ sớm trở lại với chúng tôi
Hỡi, Chúa Giê-xu người Na-xa-rét chậm giận và giàu ơn hãy cứu lấy linh hồn tội nhân đang chết mất
Không phải làm lành, lánh dữ và ép xác thì được sự sống đời đời đâu!
Chúa cần chúng tôi TIN NHẬN CHÚA GIÊ-XU là CỨU CHÚA của đời sống mình thì mới được cứu
Phải tuyên xưng đức tin dù người đó là ai
Tất cả đều là con của Ngài
Lời này được lan truyền ra cho người ngoại đạo, hãy kíp đến tôn thờ Ngài – Chúa tể vũ trụ, Đấng cứu được linh hồn và thể xác mình!
A-men!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016