Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 15:25

Của ngon thì gái cũng ngon
Chỉ tiền chỉ của ai còn tình không?
Nghĩa gì những kẻ lông bông
Mà đem hết bạc sổ lồng chim bay
Chim bay qua biển bao ngày
Núi rừng trơ trọi một cây đứng chờ
Chờ chi chờ cái bơ vơ
Chờ anh đói rách ngẩn ngơ than trời.


2000