Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 24/08/2017 17:28

Cầm lòng cố nén tình đau
Yêu đương câm nín thêm sầu sầu thêm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017