Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/04/2019 14:16

Cháy rụi vườn rau, bạn đến chơi
Cá lội, cần câu đã gãy rồi
Lờ tan, áo rách, nhà đông đúc
Hom nát, quần thưa, bếp cút côi
Trái khóm còn xanh, bầu rụi hết
Dây cà vừa héo, bí rụng rồi
Còn trà ít lá, mình vui nhé!
Tri kỷ là đây ta có đôi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019