Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 18:06

Có buôn có bán mới giàu
Có làm nhọc sức mới mau nên người.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018