Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/02/2018 14:35

Còn xuân hoa vẫn còn hương
Hết xuân ong bướm tỏ tường chả thăm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018