Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 23/08/2017 16:57

Còn cha như núi Thái Sơn
Mất cha núi đổ nghe buồn đời con
Mẹ thì là nước đầu nguồn
Chảy hoài chảy mãi cứ tuôn suốt đời
Ai ơi, một tấc đèn thôi
Không còn cha mẹ cút côi tháng ngày!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017