Anh sẽ biến trái tim anh thành cây đàn
Gảy cho quên u sầu nhân thế phủ điêu linh!
Mang giai điệu cho đôi tình nhân yêu chân thật
Du dương đến thiên đường vui tâm trí thánh nhân
Bay qua vùng khô khan sa mạc
Qua mảnh đất mắt trơ cằn cỗi thân héo cọng rơm
Lũ trẻ ở trần đói rét mùa đông
Đàn ơi, tan hết nỗi oán thù, chiến tranh man rợ!
Và nhân gian biết thực hiện chữ yêu thương
Đời như thế vẫn mong chờ thêm nơi Thượng Đế.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016