Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 21:25

Cát bụi,
Ngươi tự về đất
Linh hồn đến chầu Thượng Đế
Linh hồn - con của Ngài
Gian ác đều vô nghĩa
Lưu manh giàu sang đều vô nghĩa
Giết người đều vô nghĩa
Chiến tranh - càng không giá trị, em ơi!
Ngài là ai?
Sóng biển cúi đầu dạ thưa
Cây vả vô dụng mày phải chết
Chiếc roi đuổi sạch kẻ tội đồ
Chưa ai ngoài Thượng Đế
Sinh ra dù một con kiến bé
Hay chiếc lá, gốc cây
Hãy vui lên, đừng sống phí!


2015