Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2016 15:30

Cái rốn đã có từ khi
Đã bao bác sĩ tây y xem rồi
Cái rốn có từ ông giời
Ai mà chẳng biết nhiều lời biện minh
Nhưng anh nói đại thật tình
Rốn xinh chỉ hợp cho mình chồng em.


2000